Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 13

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Mikepércs Község Önkormányzata Polgármestere , a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.