Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII.27.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 30 - 2021. 07. 30

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (19 bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014 (XI.3.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendes ülés ideje: általában a hónap második hétfői napja.”

2. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014 (XI.3.) önkormányzati rendelete 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével, valamint az összeférhetetlenségi ügyek kivizsgálásával kapcsolatos feladatot az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság látja el.”

3. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014 (XI.3.) önkormányzati rendelete 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület állandó bizottsága a 3 fő képviselőből és 2 fő nem képviselőből álló Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság.”

4. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014 (XI.3.) önkormányzati rendelete 35. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetés tárgyalása a polgármester előterjesztésében – az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményezése után – történik.”

5. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014 (XI.3.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § Hatályát veszti A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014 (XI.3.) önkormányzati rendelete 28. § (8) bekezdése.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014 (XI.3.) önkormányzati rendelete 1. melléklet cím szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság:”

2. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014 (XI.3.) önkormányzati rendelete 1. melléklete a következő 1.1–1.4. ponttal egészül ki:

„1.1. ellátja a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,

1.2. ellátja az összeférhetetlenség vizsgálatával kapcsolatos feladatokat,

1.3. véleményezi a költségvetési rendeletet és a végrehajtásáról szóló beszámolót,

1.4. foglalkozik továbbá minden olyan feladattal, amelynek véleményezésére, kidolgozására a képviselő-testület felkéri.”