Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII.27.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 31 - 2021. 08. 01

Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 27.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (19 bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § [5]

5. § [6]

6. § [7]

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet [8]


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. augusztus 1. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[8] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.