Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII.26.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 27 - 2021. 07. 28

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete

Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Lovas Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület rendkívüli ülését a polgármester 8 napon belül hívja össze. A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni 2 fő települési képviselő vagy a képviselő-testület bizottságának indítványára az indítvány kézhezvételétől számított 8 napon belüli időpontra. Amennyiben a rendkívüli ülés összehívásáról a polgármester (akadályoztatása esetén az alpolgármester) nem intézkedik, abban az esetben a képviselő-testület ülését a kormányhivatal vezetője hívja össze."

2. § Az SZMSZ 29. §-a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A képviselő-testület ülésén készült jegyzőkönyveket, határozatokat, előterjesztéseket, rendeleteket 15 napon belül a település honlapján nyilvánosságra kell hozni, valamint a képviselő-testület tagjainak elektronikus úton meg kell küldeni."

3. § Az SZMSZ 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

Az SZMSZ 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2021. július 27-én lép hatályba, és 2021. július 28-án hatályát veszti.

1. melléklet

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai

Ferenczy Gáborné polgármester Alsóörs, Csokonai u. 15.

Fazekas Gábor alpolgármester Lovas, Rózsa u. 1.

Pintér Kornél képviselő Lovas, Fő u. 9.

Simon Róbert képviselő Lovas, Petőfi S. u. 1.

Tóth János képviselő Lovas, Prés út 3.

2. melléklet

Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság

Elnök: Simon Róbert képviselő

Tagok: Pintér Kornél képviselő

Tóth János képviselő