Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 18 - 2021. 07. 19

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Encs Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) b) pontjában, a 26.§-ában, a 32.§ (1) b) pontjában és a (3) bekezdésében, 45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, 92.§ (1)-(2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § [5]

5. § [6]

6. § [7]

7. § [8]

8. § [9]

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet [10]

2. melléklet [11]

3. melléklet [12]

4. melléklet [13]


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. július 19. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[8] A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[9] A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[10] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[11] A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[12] A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[13] A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.