Gic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Gic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gic Község Önkormányzata Polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

  • a) 61.490.020 Ft költségvetési bevétellel
  • b) 4.257.615 Ft finanszírozási bevétellel
  • c) 65.747.635 Ft összes bevétellel
  • d) 63.145.858 Ft költségvetési kiadással
  • e) 2.601.777 Ft finanszírozási kiadással
  • f) 65.747.635 Ft összes kiadással állapítja meg.

2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése.

4. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.