Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (VII.11.) önkormányzati rendelete

az egészégügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről

Hatályos: 2021. 08. 01

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (VII.11.) önkormányzati rendelete

az egészégügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. 4. pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva az Állami Egészségügyi Ellátó Központ ÁEEK/003813-003/2017. véleménye alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

  • 1. a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
  • 2. a fogorvosi alapellátásról,
  • 3. az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet ellátásáról,
  • 4. a védőnői ellátásról,
  • 5. az iskola-egészségügyi ellátásról.

2. § (1) Az egészségügyi alapellátási körzethez tartozó települések: Sátoraljaújhely, Alsóberecki, Felsőberecki.

(2) Az egészségügyi alapellátási körzet székhelye: Sátoraljaújhely.

2. Felnőtt háziorvosi körzetek meghatározása

3. § A felnőtt háziorvosi körzetek rendelőjének címe és a körzethez tartozó közterületek:

I. számú felnőtt háziorvosi körzet

Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 11.

Balázs Kálmán u., Barátszer u. Bethlen Gábor u., Bezerédi u. Bihari u., Bocskai u., Deák u., Dobó u., Erdős Imre u., Fürdő u., Gizella u., Határ u., Iskola u., Járóka Sándor u., Jávor u., Jókai u., Kazinczy u. 2-98-ig, Kerek u., Köztársaság u., Krúdy Gyula u., Liget tér, Meder u., Munkás u., Nagy Sándor József u., Posta köz, Rákóczi u. 44-től végig, 39-től végig, Sziget u, Új u., Virág u., Vörösmarty u., Wesselényi u., Zrínyi u.

II. számú felnőtt háziorvosi körzet

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 14.

Alsózsolyomka u., Avar u., Bajcsy-Zsilinszky u., Benczúr u., Boda-dűlő, Budai Nagy Antal u., Csalogány u., Harkály u., Hársfa u., Hegyalja u., Hunyadi u., V. István király sétány, Kazinczy u. 1-től a sátoraljaújhelyi szakasz végéig, 100-tól a sátoraljaújhelyi szakasz végéig, Kiscepre, Korányi Frigyes u., Kökény u., Lakatos u., Lehel u., Malom u., Mártírok útja, Miklósy István u., Móricz Zsigmond u., Ősz u., Pacsirta u., Petőfi Sándor u., Pincék völgye, Rigó u., Seregély u., Szív u., Táncsics tér páros oldal, Torzsás u., Tőke-sor, Ungvári Pinceköz, Vásár tanya.

Rudabányácska: Alsórét u., Bányácska u., Erdőalja sor, Fenyves u., Gomba., Görbe u., Kárpát u., Lőtér u., Szabadság u., Vadász u.

III. számú felnőtt háziorvosi körzet

Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9.

Achim A. u., Balassi Bálint u., Batsányi János u., Bem József u., Borsi u., Csokonai u., Diana u., Dózsa György u. páros oldal, Hajnal u. 1-től 7-ig, 2-től végig, Kinizsi u., Kossuth tér páratlan oldal, Munkácsy u. páratlan oldal, Thaly Kálmán u., Trianon utca, Vasvári Pál u. 18-tól 34-ig, 9-től végig.

IV. számú felnőtt háziorvosi körzet

Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9.

Széphalom: Dombocska köz, Hegyköz u., Hosszúláz u., Jakobinus u., Kisvasút u., Múzeum u., Kazinczy u., Temető u., Tűzoltó tér Ybl Miklós u.

Egészségügyi alapellátási körzethez tartozó települések: Alsóberecki, Felsőberecki

V. számú felnőtt háziorvosi körzet

Sátoraljaújhely, Hősök tere 12.

56-os forradalmárok tere, Aradi vértanúk útja, Arany János u., Árpád u., Bajza u., Batthyány u., Béke tanya, Berecki u., Berecki híd., Bodrog u., Borsos József sétány., Dohány u., Epreskert u., Esze Tamás u. 52-től végig, 55-től végig, Fasor utca, Hajnal u. 9-től végig, Hősök tere páratlan oldal, Illyés Gyula u., Ipar u., Ipartelep u., Jósika u., Károlyi Mihály u., Kisfaludy u., Kossuth Lajos u. páratlan oldal, páros oldal 18-tól végig, Kölcsey u., Lajos-köz, Madách tér, MÁV vasútállomás, Mező u., Mikszáth Kálmán u., Munkácsy u. páros oldal, Petróleumgyár u., Pipa u., Széchenyi tér páratlan oldal, Thoroczkai u., Vasvári Pál u. 11-től végig, 36-tól végig, 192.sz. vasúti őrház, Villanygyár u., Zarándok u.

VI. számú felnőtt háziorvosi körzet

Sátoraljaújhely, Hősök tere 12.

Akácos u., Alsóesztáva, Balásházy János u.,, Bányihegy, Bibérc tanya, Boglyoska u., Boronkai u. 21-től végig, 18-tól végig, Boruth Elemér u., Cserjés sor, Dókus u., dr. Molnár János u., Fecske u., Feketehegy, Felsőesztáva, Harmat u., Honvéd u., Jelenek u., Katona Dénes u., Kácsárd, Kertész u., Kopaszka u., Köves u., Köveshegy, Losárdi Zsuzsanna u., Lónyai Gábor u., Májuskút u., Martinovics u., Molnár Borbála u., Némahegy, Oremus u., Pajtás u., Pataki u., Pipacs u., Popelyás u., Sátor u., Stuller Antal u., Szárhegy, Szeder u., Szög u., Szőlő u., Szüret u., Thököly u., Török u., Ulrik Lovag u.,Várhegy, Víg u., Vióka

Károlyfalva: Ásték u., Dózsa Gy. u., Kossuth Lajos u., Petőfi Sándor u., Rákóczi u., Templom köz

VII. számú felnőtt háziorvosi körzet

Sátoraljaújhely, Mártírok u. 14.

700 éves tér, Ady Endre u., Báthory u., Bercsényi u., Boronkai u. 1-től 19-ig, 2-16-ig, Csillag köz, Dörzsik u., Esze Tamás u. 1-53-ig, 2-50-ig, Fejes István u., Felsőzsolyomka u., Hecske u., Hegy u., Hősök tere páros oldal, József Attila u., Kossuth tér páros oldal, Kossuth Lajos u. 2-16-ig, Magyar Kálvária köz, Nefelejcs u., Pázsit u., Piac tér, Rozmaring u., Rózsa u., Széchenyi tér páros oldal, Tokaji Ferenc u., Tompa u., Veresföld, Veresharaszt, Viola u., Völgy u., Zsolyomkai pincesor.

VIII. számú felnőtt háziorvosi körzet

Sátoraljaújhely, Mártírok u. 14.

Dózsa György utca páratlan oldal végig, Millecentenáriumi tér, Rákóczi u. páros oldal 2-42-ig, páratlan oldal 1-től 37/B-ig, Révész u., Szent István Park, Színház köz, Táncsics tér páratlan oldal, Óvoda köz,Vasvári Pál u. 2-16-ig, 1-9-ig.

3. Házi gyermekorvosi körzetek meghatározása

4. § A házi gyermekorvosi körzetek címe és a körzethez tartozó közterületek:

I. számú házi gyermekorvosi körzet

Sátoraljaújhely, Mártírok u. 14.

700 éves tér, Ady Endre u., Akácos u., Alsóesztáva, Balásházy János u., Balázs Kálmán u., Bányi hegy, Bibérc tanya, Bercsényi u., Boglyoska u., Boronkai u., Boruth Elemér u., Cserjés sor., Deák u., Dobó u., Dókus u., dr. Molnár János u., Esze Tamás u. 33-tól végig, 24-től végig, Fecske u., Fejes István u., Feketehegy, Felsőesztáva, Fürdő u., Gizella u., Harmat u., Határ u.,Hecske u., Honvéd u., Hősök tere, Iskola u., Járóka Sándor u., Jávor u., Jelenek u., Jókai u.,Jósika u., Katona Dénes u., Kerek u., Kertész u., Kopaszka u., Kossuth Lajos utca, Köves u., Köveshegy, Losárdi Zsuzsanna u., Lónyai Gábor u., Martinovics u., Májuskút u., Molnár Borbála u., Móricz Zsigmond u., Munkás u., Nagy Sándor József u., Némahegy, Oremus u., Pajtás u., Pataki u., Pipa u., Pipacs u., Popelyás u., Posta köz., Sátor utca, Stuller Antal u., Szárhegy, Szeder u., Széchenyi tér, Sziget u., Szög u., Szőlő u., Thököly u., Tokaji Ferenc u., Trianon u., Török u., Ulrik Lovag u., Új u., Várhegy, Vióka, Virág u., Veresföld, Víg u., Wesselényi u., Vörösmarty u., Zrínyi u., Zsólyomkai pincesor

Egészségügyi alapellátási körzethez tartozó település: Alsóberecki.

A körzethez tartozó nevelési, oktatási intézmények:Sátoraljaújhely Kazinczy Ferenc Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Nyelvoktató Német és Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Esze Tamás tagintézménye; Jókai Mór Tagintézménye, Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium általános iskolai intézményegysége,

Árpádházi Szent Margit Általános Iskola Óvoda óvodai tagintézménye; és Berecz Károly Óvoda Alsóberecki,

II. számú házi gyermekorvosi körzet

Sátoraljaújhely, Mártírok u. 14.

Achim András utca, Aradi vértanúk útja, Arany János u., Árpád u., Bajza u., Balassi Bálint u., Batsányi János u., Batthyány u., Bem u. Berecki u., Berecki híd, Béke tanya, Bihari u., Bocskai u., Bodrog u., Borsi u., Csokonai u., Diána u., Dohány u., Dózsa György u., Epreskert u., Fasor utca, Hajnal u., Illyés Gyula u., Ipar u., Ipartelep u., Kácsárd, Károlyi Mihály u., Kinizsi u., Kisfaludy u., Kölcsey u., Köztársaság u., Lajos-köz, Liget tér, MÁV Vasútállomás, Madách tér, Meder u., Mező u., Mikszáth Kálmán u., Millecentenáriumi tér, Munkácsy u., Óvoda köz, Petroleumgyár u., Révész u., Szent István park, Színház köz, Szüret u., Thaly Kálmán u.,Thoroczkai u., 192 sz. vasúti őrház, Vasvári Pál u., Zarándok utca, Villanygyár u.,

Károlyfalva: Ásték u., Dózsa György u., Kossuth Lajos u., Petőfi Sándor u., Rákóczi Ferenc u., Templom köz

A körzethez tartozó nevelési, oktatási intézmények:B-A-Z Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi Tagintézménye, Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola,

Sátoraljaújhelyi Hétszinvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda székhelye

III. számú házi gyermekorvosi körzet

Sátoraljaújhely, Mártírok u. 14.

56-os forradalmárok tere, Alsózsolyomka u., Avar u., Bajcsy-Zsilinszky u., Barátszer u., Báthori u., Bethlen Gábor u., Bezerédi u., Benczúr u., Boda dűlő, Borsos József sétány, Budai Nagy Antal u., Csalogány u., Dörzsik u., Erdős Imre u., Esze Tamás u. 1-31-ig, 2-22-ig, Felsőzsolyomka u., Harkály u., Hársfa u., Hegy u., Hegyalja u., Hunyadi u., V. István Király sétány, József Attila u., Kazinczy u., Kiscepre, Korányi Frigyes u., Kossuth Lajos tér, Kökény u., Krúdy Gyula u., Lakatos u., Lehel u., Magyar Kálvária köz, Malom u., Mártírok útja, Miklósy István u., Nefelejcs u., Ősz u., Pacsirta u., Pázsit u., Petőfi Sándor u., Piac tér., Pincék völgye, Rákóczi u., Rigó u., Rozmaring u., Rózsa u., Seregély u., Szív u., Táncsics tér, Tompa u., Torzsás u., Tőke sor., Ungvári pinceköz, Vásár tanya, Veresharaszt, Viola u., Völgy u.,

Rudabányácska: Alsórét u., Bányácska u., Erdőalja sor, Fenyves u., Gomba u., Görbe u., Kárpát u., Lőtér u., Szabadság u., Vadász u.

Széphalom: Dombocska köz, Hegyköz u., Hosszúláz u., Jakobinus u., Kisvasút u., Múzeum u., Kazinczy u., Temető u., Tűzoltó tér, Ybl Miklós u.

Egészségügyi alapellátási körzethez tartozó település: Felsőberecki.

A körzethez tartozó nevelési, oktatási intézmények: Sátoraljaújhely Kazinczy Ferenc Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Nyelvoktató Német és Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhely, Hétszínvirág Óvoda Diana Művészeti Tagóvodája, Árpádházi Szent Margit Általános Iskola, Hétszínvirág Óvoda Kazinczy kert Művészeti Tagóvodája, Hétszínvirág Óvoda Károlyfalvi Tagóvodája

4. Fogorvosi körzetek meghatározása

5. § (1) A fogorvosi körzetek címe és a hozzá tartozó közterületek:

I. számú fogorvosi körzet

Sátoraljaújhely, Mártírok u. 14.

Achim A. u., Balassi Bálint u., Balázs Kálmán u., Barátszer u., Batsányi J. u., Bethlen G. u., Bem József u., Bezerédi u., Bihari u., Bocskai u., Borsi u., Csokonai u., Deák u., Diana u., Dobó u., Dózsa Gy. u. páros oldal, Erdős I. u., Fürdő u., Gizella u., Hajnal u. 1-7-ig, 2-től végig, Határ u., Iskola u., Járóka Sándor u., Jávor u., Jókai u., Kazinczy u. 2-98-ig, Kerek u., Kinizsi u., Kossuth tér páratlan oldal, Köztársaság u., Krúdy Gyula u., Liget tér, Meder u., Munkácsy u. páratlan oldal, Munkás u., Nagy Sándor József u., Thaly Kálmán u., Trianon u., Posta köz, Rákóczi u. 44-től (végig, 39-től végig), Sziget u., Új u., Vasvári u. 18-tól végig, 11-től végig, Virág u., Vörösmarty u., Wesselényi u., Zrínyi u., Zsolyomkai pincesor

A körzethez tartozó nevelési, oktatási intézmények:Sátoraljaújhely Kazinczy Ferenc Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Nyelvoktató Német és Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhely,

B-A-Z Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi Tagintézménye

II. számú fogorvosi körzet

Sátoraljaújhely Mártírok u. 14.

700 éves tér, Ady Endre u., Alsózsolyomka u., Avar u., Bajcsy-Zsilinszky u., Báthory u., Bercsényi u., Benczúr u., Boda-dűlő, Boronkai u. 1-től 19-ig, 2-16-ig, Budai Nagy Antal u., Csalogány u., Csillag köz, Dörzsik, Esze Tamás u. 1-53-ig, 2-50-ig, Fejes István u., Felsőzsolyomka u., Harkály u., Hársfa u., Hecske u., Hegy u., Hegyalja u., Hősök tere páros oldal, Hunyadi u., V. István Király sétány, József Attila u., Kazinczy u. 1-től a sátoraljaújhelyi szakasz végéig, 100-tól a sátoraljaújhelyi szakasz végéig, Kiscepre, Kossuth tér páros oldal, Kossuth Lajos u. 2-16-ig, Korányi Frigyes u., Kökény u., Lakatos u., Lehel u., Magyar Kálvária köz, Malom u., Mártírok u., Miklósy István u., Móricz Zsigmond u., Nefelejcs u., Ősz u., Pázsit u., Pacsirta u., Petőfi Sándor u., Piac tér, Pincék völgye, Rigó u., Rozmaring u., Rózsa u., Seregély u., Széchenyi tér, Szív u., Táncsics tér páros oldal, Tokaji Ferenc u., Tompa u., Torzsás u., Tőke sor, Ungvári Pinceköz, Vásár tanya, Veresföld, Veresharaszt, Viola u., Völgy u.

A körzethez tartozó nevelési, oktatási intézmények:Sátoraljaújhely Kazinczy Ferenc Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Nyelvoktató Német és Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Jókai Mór Tagintézménye,

Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium általános iskolai intézményegysége

Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola 1/4 –e

III. számú fogorvosi körzet

Sátoraljaújhely Mártírok u. 9.

Dózsa György u. (páratlan oldal), Millecentenáriumi tér, Óvoda köz, Rákóczi u. 2-42-ig, 1-37/B-ig, Révész u., Szent István park, Színház köz, Táncsics tér páratlan oldal, Vasvári u. 2-16-ig, 1-9-ig.

Rudabányácska: Alsórét u., Bányácska u., Erdőalja sor, Fenyves u., Gomba., Görbe u., Kárpát u., Lőtér u., Szabadság u., Vadász u.

Széphalom: Dombocska köz, Hegyköz u., Hosszúláz u., Jakobinus u., Kisvasút u., Múzeum u., Kazinczy u., Temető u., Tűzoltó tér Ybl Miklós u.

Egészségügyi alapellátáshoz tartozó település: Alsóberecki, Felsőberecki.

A körzethez tartozó nevelési, oktatási intézmények: Árpádházi Szent Margit Általános Iskola

Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola 1/4 –e

IV. számú fogorvosi körzet

Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9.

56-os forradalmárok tere, Akácos u., Alsóesztáva, Aradi vértanúk u., Arany János u., Árpád u., Bajza u., Balásházy János u., Batthyány u., Bányi hegy, Berecki u., Berecki híd, Béke tanya, Bibérc tanya, Bodrog u., Boglyoska u., Boronkai 21-től végig, 18-tól végig, Borsos József sétány, Boruth Elemér u., Cserjés sor, Dohány u., Dókus u., dr. Molnár János u., Epreskert u., Esze Tamás u. 52-től végig, 55-től végig, Fasor, Fecske u., Feketehegy, Felsőesztáva, Hajnal u. 9-végig, Harmat u., Honvéd u., Hősök tere páratlan oldal, Illyés Gyula u., Ipar u., Ipartelep u., Jelenek u., Jósika u., Katona Dénes u., Kácsárd, Károlyi Mihály u., Kertész u., Kisfaludy u., Kopaszka u., Kossuth Lajos u. páratlan oldal, páros oldal 18-tól végig, Kölcsey u., Köves u., Köveshegy, Lajos köz, Losárdi Zsuzsanna u., Lónyai Gábor u., Madách tér, Martinovics u., Májuskút u., MÁV Vasútállomás, Mező u., Mikszáth Kálmán u., Molnár Borbála u., Munkácsy u. páros oldal, Némahegy, Oremus u., Pajtás u., Pataki u., Petróleumgyár u., Pipa u., Pipacs u., Popelyás u., Sátor u., Stuller Antal u., Szárhegy, Szeder u., Szög u., Szőlő u., Szüret u., Thoroczkai u. Thököly u., Török u., Ulrik Lovag u.,Várhegy, Villanygyár u., Víg, Vióka., Zarándok u., 192. vasúti őrház,

Károlyfalva: Ásték u., Dózsa Gy. u., Kossuth Lajos u., Petőfi Sándor u., Rákóczi u., Templom köz

A körzethez tartozó nevelési, oktatási intézmények:Sátoraljaújhely Kazinczy Ferenc Általános Iskola Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Nyelvoktató Német és Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Esze Tamás Tagintézménye,

Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola ½-e

(2) A fogorvosi körzetek egységes kezelése érdekében az alapfinanszírozásnál azonos létszámot kell figyelembe venni.

5. Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet körzetének meghatározása

6. § Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet körzete Sátoraljaújhely város és Alsóberecki, Felsőberecki községek közigazgatási területére terjed ki.

6. Védőnői körzetek meghatározása

7. § [1] A védőnői körzetekhez tartozó közterületeket és intézményeket az 1. melléklet tartalmazza.

7. Iskola-egészségügyi ellátáskörzeteinek meghatározása

8. § [2] Az iskola-egészségügyi körzeteket a 2. melléklet tartalmazza

9. § (1) A rendelet 2017. szeptember elsején lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésének napjával hatályát veszíti Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről szóló 29/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete

1. melléklet [3]

Védőnői körzetek

1. I. számú Védőnői Körzet

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 14.

192. vasúti őrház, Alsóesztáva, Bányihegy, Béke tanya, Bercsényi u., Berecki híd, Berecki utca, Bibérc tanya, Boda dűlő, Boruth Elemér, Dohány, Dókus, dr. Molnár János u., Esze Tamás 13-tól páratlan oldal, 26-tól páros oldal, Fasor, Fecske u., Fejes István u., Feketehegy, Felsőesztáva, Hősök tere, Illyés Gyula u., Ipar u., Ipartelep u., Jelenek u., Jósika u., Kácsárd, Kossuth Lajos u., Köveshegy, Losárdi Zsuzsanna u., Májuskút u. 33-tól végig, 32-től végig, MÁV vasútállomás, Mező u., Némahegy, Orémusz u., Pajtás u., Pataki u., Petróleumgyár u., Pipa u., Szárhegy, Széchenyi tér páratlan oldal, Szőlő u., Szüret u., Thoroczkai u., Thököly u., Ulrik Lovag u., Várhegy, Veresföld, Villanygyár u., Vióka u., Zarándok u. A körzethez tartozó nevelési, oktatási intézmények: Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola és Óvoda

2. II. számú Védőnői Körzet

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 14.

Ady Endre u., Akácos u., Balásházy u., Boglyoska u., Boronkai u., Cserjés sor, Harmat u., Hecske u., Honvéd u., Katona Dénes u., Károlyi Mihály u., Kertész u., Kopaszka u., Köves u., Lónyai u., Martinovics u., Májuskút u. 1-31-ig, 2-30-ig, Molnár Borbála, Pipacs u., Popelyás u., Sátor u., Stuller Antal u., Szeder u., Szög u., Tokaji Ferenc u., Török u., Vásár tanya, Víg u.

Egészségügyi alapellátáshoz tartozó település: Alsóberecki

A körrzethez tartozó nevelési, oktatási intézmények: Petőfi Sándor Református Általános Iskola, Berecz Károly Napsugár Művészeti Óvoda és Mini Bölcsőde

3. III. számú Védőnői Körzet

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 14.

Áchim András u., Balassi Bálint u., Batsányi János u., Bem u., Bihari u., Bocskai u., Bodrog u., Borsi u., Csokonai u., Diana u., Epreskert u., Hajnal u., Kinizsi u., Kisfaludy u., Kölcsey u., Krúdy Gyula u., Lajos köz u., Liget tér, Madách tér, Mikszáth Kálmán u., Móricz Zsigmond u., Munkácsy u., Óvoda köz, Posta köz, Rákóczi u., Révész u., Szent István park, Sziget u., Színház köz, Thaly Kálmán u., Trianon u., V. István Király sétány, Vasvári Pál u., Virág u., Vörösmarty u.,

Károlyfalva: Ásték u., Dózsa Gy. u., Kossuth Lajos u., Petőfi Sándor u., Rákóczi u., Templom köz

A körzethez tartozó nevelési, oktatási intézmények: Deák Úti Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde; Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde Károlyfalvi Tagóvodája

4. IV. számú Védőnői Körzet

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 14.

Arany János u., Aradi vértanúk u., Árpád u., Bajza u., Batthyány u., Budai Nagy Antal u., Deák u., Hársfa u., Jókai u., Malom u., Nefelejcs u., Pázsit u., Rozmaring u., Rózsa u., Szív u., Viola Zrínyi u.

Egészségügyi alapellátáshoz tartozó település: Felsőberecki

A körzethez tartozó nevelési, oktatási intézmények: Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola székhely

5. V. számú Védőnői Körzet

Sátoraljaújhely, Mártírok útja 14.

56-os forradalmárok tere, Alsózsolyomka u., Avar u., Bajcsy-Zsilinszky u., Báthory u., Benczúr Gyula u., Borsos József sétány, Csalogány u., Dózsa György u., Dörzsik u., Erdős Imre u., Esze Tamás utca 1-11-ig, 2-24-ig, Felsőzsolyomka u., Harkály u., Hegy u., Hegyalja u., József Attila u., Kazinczy Ferenc u., Kiscepre, Korányi Frigyes u., Kossuth tér, Kökény u., Lakatos u., Lehel u., Magyar Kálvária köz, Mártírok u., Miklósy István u., Millecentenáriumi tér, Ősz u., Pacsirta u., Petőfi Sándor u., Piac tér, Pincék völgye, Rigó u., Seregély u., Széchenyi tér páros oldal, Táncsics tér, Tompa u., Torzsás u., Tőkesor u., Ungvári Pinceköz, Veresharaszt, Völgy u., Vásár tanya, Zsolyomkai pincesor

A körzethez tartozó nevelési, oktatási intézmények: Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola székhely; Magyar-Szlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium általános iskolai intézményegysége; Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde Diana Művészeti Tagóvodája,

6. VI. számú Védőnői Körzet

Sátoraljaújhely Mártírok útja 14.

700 éves tér, Balázs Kálmán u., Barátszer u., Bethlen Gábor u., Bezerédi u., Csillag köz, Dobó u., Fürdő u., Gizella u., Határ u., Hunyadi u., Iskola u., Járóka Sándor u., Jávor u., Kerek u., Köztársaság u., Meder u., Munkás u., Nagy Sándor József u., Új u., Wesselényi u.

Rudabányácska: Alsórét u., Bányácska u., Erdőalja sor, Fenyves u., Gomba., Görbe u., Kárpát u., Lőtér u., Szabadság u., Vadász u.

Széphalom: Dombocska köz, Hegyköz u., Hosszúláz u., Jakobinus u., Kisvasút u., Múzeum u., Kazinczy u., Temető u., Tűzoltó tér Ybl Miklós u.

A körzethez tartozó nevelési, oktatási intézmények: Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézménye; Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde Kazinczy-kert Művészeti Tagóvodája

2. melléklet [4]

Iskola-egészségügyi körzetek

1. Az I. számú iskolavédőnői körzethez az alábbi oktatási intézmények tartoznak:

Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium,

Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium,

Kazinczy Ferenc Általános Iskola Esze Tamás Tagintézménye.

2. A II. számú iskolavédőnői körzethez az alábbi oktatási intézmények tartoznak:

Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium,

Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.


[1] A 7. § a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 8. § a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] Az 1. mellékletet a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.
[4] A 2. mellékletet a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.