Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül kötendő házasságkötés szabályairól szóló 6/2017. (VI.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 01 - 2021. 04. 01

Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III. 22.) önkormányzati rendelete

Hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívül kötendő házasságkötés szabályairól szóló 6/2017. (VI.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

2. § A Hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli kötendő című Kisherend község képviselő testületének 6/2017 (VI.13.) önkormányzati rendelete „V. Jubileumi ünnepségen való közreműködés szabályai” alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § Vasárnapi házasságkötésre, valamint az anyakönyvvezető családi rendezvényen való részvételére nincs lehetőség. Kivételt képez ez alól a közeli halállal fenyegető állapot esetén történő anyakönyvvezetői közreműködés.

3. § Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.