Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII.23.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 02 - 2021. 08. 03

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) d) bekezdésének d) és g) pontjaiban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében, a 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 9/2015. (IX.14.) önkormányzat rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) d) bekezdésének d) és g) pontjaiban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében, a 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § [1]

3. § [2]

4. § [3]

5. § [4]

6. § [5]

7. § [6]

8. § [7]

9. § [8]

10. § [9]

11. § [10]

12. § [11]

13. § [12]

14. § [13]

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. augusztus 2-án 16 órakor lép hatályba.

(2) A 2–15. § 2021. augusztus 1-jén 16 órakor lép hatályba.


[1] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[8] A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[9] A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[10] A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[11] A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[12] A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[13] A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.