Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VII.23.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2019. (XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 01 - 2021. 07. 31

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2019. (XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) és a 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbiakat rendelem el:

1. § [1]

2. § [2]

3. § [3]

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A 2–4. § és az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén 13 óra 53 perckor lép hatályba.

1. melléklet [4]


[1] Az 1. § a(z) 4. § (2) bekezdés alapján 2021. augusztus 1-jén 13 óra 53 perckor lép hatályba.
[2] A 2. § a(z) ... alapján 2021. augusztus 1-jén 13 óra 53 perckor lép hatályba.
[3] A 3. § a(z) ... alapján 2021. augusztus 1-jén 13 óra 53 perckor lép hatályba.
[4] Az 1. melléklet a(z) ... alapján 2021. augusztus 1-jén 13 óra 53 perckor lép hatályba.