Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 15/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 01

Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 15/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülte az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) és a 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletének módosítását az alábbiak szerint rendeli el:

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XII.12..) önkormányzati rendelete 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat)

  • „2. „Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti besorolt alaptevékenységeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

2. § A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XII.12..) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület létszáma 5 fő (polgármesterrel együtt), tagjainak névsorát e rendelet 1. függeléke tartalmazza.”

3. § A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XII.12..) önkormányzati rendelete 33. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület 3 tagú Ügyrendi Bizottságot hoz létre a megválasztott képviselők közül.)

  • „a) A bizottság tagjainak névsorát e rendelet 2. függeléke tartalmazza.”

4. § (1) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XII.12..) önkormányzati rendelete 42. § 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XII.12..) önkormányzati rendelete 42. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Társulás
Az Önkormányzat a következő társulásokban vesz részt:)

  • „b)”

(Társulás)

  • „1. „A Képviselő-testület által a társulásokra átruházott hatásköröket e rendelet 3. melléklet tartalmazza.”

5. § (1) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XII.12..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XII.12..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XII.12..) önkormányzati rendelete 3. melléklete az 3. melléklet szerint módosul.

6. § Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Upp (9) szmsz mód. júl 1. mell..docx

kormányzati funkciók

Uppony (15) Szmsz 1. mell..docx

2. melléklet

2. melléklet

Upp(9) szmsz. mód. 2. mell .júl..docx

polgármesteri hatáskörök

Uppony (15) Szmszs 2. mell..docx

3. melléklet

1. A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019 (XII.12..) önkormányzati rendelete 3. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép: