Vanyola Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Vanyola Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Vanyola Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

 • a) 91.980.018 Ft költségvetési bevétellel
 • b) 104.983.320 Ft költségvetési kiadással
 • c) 51.716.912 Ft finanszírozás bevétellel
 • d) 3.427.316 Ft finaszírozás kiadással
 • e) 48.289.596 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott költségvetési bevételeit önkormányzati szinten a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat teljesített kiadásait kormányzati funkciónként az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat teljesített bevételeit kormányzati funkciónként a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

 • a) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
 • b) Az önkormányzatnak felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
 • c) Az önkormányzatnak 2020. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
 • d) Az önkormányzatnak 2020. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.
 • e) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat az 9. melléklet szerint határozza meg.
 • f) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi mérlegét a 11. melléklet, eredmény-kimutatását a 12. melléklet, maradvány-kimutatását a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – a 14. mellékletben szereplő vagyonkimutatás szerint 253.402.309 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat adósság adatait a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § A képviselő-testület a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő – zárszámadási rendelettel elfogadott – 2019. évi maradvány összegét 165.346 Ft-tal korrekciózza, így annak összege 48.236.436 Ft-ra változik.

5. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.

6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.19.) önkormányzati rendelete.

7. § Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelete.

8. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.