Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII.4.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 04 - 2021. 08. 04

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete

Réde Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Réde Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I.10.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja

1. § A Réde Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2021. augusztus 4-én 18 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. A Réde Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép: