Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII.6.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2021. 08. 16

Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Ikervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Ikervár Község Önkormányzatára, az irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre és az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatalra az általuk kezelt valamennyi pénzeszköz vonatkozásában.

2. § (1) A kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzat és az egyes költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

 • a) bérjellegű kifizetések
 • b) készpénzelőleg
 • c) postai kézbesítés
 • d) belföldi-külföldi kiküldetéseknek útiköltség térítések
 • e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások
 • f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
 • g) reprezentáció
 • h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
 • i) utazási költségtérítés, bérlet
 • j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés
 • k) élelmiszer ellátmány beszerzése
 • l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése
 • m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
 • n) jogcímtől függetlenül 100.000- Ft összegig történő kifizetés

3. § Ez a rendelet 2021. augusztus 16-án lép hatályba.