Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII.13.) önkormányzati rendelete

A „Pusztamonostorért díj” alapításáról és adományozásáról szóló 4/1992. (V.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2021. 07. 13

Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

A „Pusztamonostorért díj” alapításáról és adományozásáról szóló 4/1992. (V.21.) önkormányzati rendelet módosítására

A „Pusztamonostorért díj” alapításáról és adományozásáról szóló 4/1992. (V.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2003. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőeket rendeli el”

1. § A „Pusztamonostorért díj” alapításáról és adományozásáról szóló 4/1992. (V.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2003. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A „Pusztamonostorért díj”-at a Falunapon, vagy más alkalmas rendezvény keretében kell átadni.”

2. § A „Pusztamonostorért díj” alapításáról és adományozásáról szóló 4/1992. (V.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2003. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kitüntető díjjal pénzjutalom jár. A pénzjutalom összege 50.000.- forint Közösségek részére történő adományozás esetén a pénzjutalom az egyénnek adható összeg maximum kétszerese, melynek konkrét összegét a Képviselő-testület az adományozáskor határozza meg. Megosztás esetén minden érintett oklevelet kap, a pénzjutalmat pedig egyenlő arányban kell megosztani.”

3. § A „Pusztamonostorért díj” alapításáról és adományozásáról szóló 4/1992. (V.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2003. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésében az „1” szövegrész helyébe a „2” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet 2021. július 13-án 16 óra 20 perckor lép hatályba.