Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII.13.) önkormányzati rendelete

A „Pusztamonostorért díj” alapításáról és adományozásáról szóló 4/1992. (V.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2021. 07. 14

Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

A „Pusztamonostorért díj” alapításáról és adományozásáról szóló 4/1992. (V.21.) önkormányzati rendelet módosítására

A „Pusztamonostorért díj” alapításáról és adományozásáról szóló 4/1992. (V.21.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2003. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőeket rendeli el”

1. § [1]

2. § [2]

3. § [3]

4. § Ez a rendelet 2021. július 13-án 16 óra 20 perckor lép hatályba.


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.