Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló 7/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 16 - 2021. 08. 15

Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló 7/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés d) pontjában, 131. § (1) bekezdésében, 137. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében, 151. § (4a) bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VIII.28..) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés d) pontjában, 131. § (1) bekezdésében, 137. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében, 151. § (4a) bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

2. § A gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VIII.28..) önkormányzati rendelete 1. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

3. § A gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VIII.28..) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi gyermekjóléti alapellátási formákat biztosítja:)

  • „b) gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátás.”

4. § (1) A gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VIII.28..) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást a Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás (7100 Szekszárd, Béla tér 8; továbbiakban: Óvodafenntartó Társulás) útján biztosítja.”

(2)[1]

5. § [2]

6. § [3]

7. § Hatályát veszti a gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VIII.28..) önkormányzati rendelete

  • a) 1 §-a,
  • b) 2. § (2) bekezdése,
  • c) 5. § (3) bekezdése,
  • d) 7–11. §-a,
  • e) 1. melléklete.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 4. § (2) bekezdése, az 5. § és a 6. § és az 1. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet [4]


[1] A 4. § (2) bekezdése a(z) 8. § (2) bekezdés alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
[2] Az 5. § a(z) 8. § (2) bekezdés alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
[3] A 6. § a(z) 8. § (2) bekezdés alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
[4] Az 1. melléklet a(z) 8. § (2) bekezdés alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.