Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló 7/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 17 - 2021. 08. 30

Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló 7/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés d) pontjában, 131. § (1) bekezdésében, 137. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében, 151. § (4a) bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § [2]

3. § [3]

4. § (1)[4]

(2)[5]

5. § [6]

6. § [7]

7. § [8]

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 4. § (2) bekezdése, az 5. § és a 6. § és az 1. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet [9]


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 4. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 4. § (2) bekezdése a(z) 8. § (2) bekezdés alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
[6] Az 5. § a(z) 8. § (2) bekezdés alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
[7] A 6. § a(z) 8. § (2) bekezdés alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
[8] A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[9] Az 1. melléklet a(z) 8. § (2) bekezdés alapján 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.