Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII.18.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 15/2017.(IX.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 08. 19 - 2021. 08. 20

Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 15/2017.(IX.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Szőkedencs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Tisztifőorvos véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a Szőkedencs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 15/2017 (IX.12.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2021. augusztus 19-én lép hatályba.