Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 19 - 2021. 08. 19

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. augusztus 19-én lép hatályba.

1. melléklet

Létszámkeret 2021

4. melléklet

A

B

C

Cím

Munkakör

Létszám

Önkormányzat

Polgármester

1,0

védőnői szolgálat

1,0

mezőőr

2,0

közösségi ház, könyvtár

2,0

Munka törvénykönyve hatálya alá t.

2,0

közmunka munkaszerződéses

15,0

Önkormányzat összesen:

23,0

Soponyai Mesevár Óvoda

pedagógus

6,0

technikai

10,0

Óvoda összesen

16,0

Önkormányzat mindösszesen:

39,00