Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 20 - 2021. 08. 21

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. augusztus 19-én lép hatályba.

1. melléklet [1]


[1] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.