Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 20 - 2021. 08. 21

Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról [1]

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § [5]

5. § [6]

6. § [7]

7. § [8]

8. § [9]

9. § [10]

10. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1-19. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet [11]

2. melléklet

1-20. mellékletek

1-20. mellékletek.xlsx


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. augusztus 21. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[8] A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[9] A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[10] A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[11] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.