Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII.18.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2021. 08. 19

Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szőkedencs községben a közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. § Szőkedencs Község Önkormányzatának közigazgatási területe Főnyed, Sávoly és Szegerdő teljes közigazgatási területével, valamint Marcali város meghatározott közterületeivel együtt egy vegyes háziorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21., a körzet telephelyei: Sávoly, Petőfi u. 48., Főnyed, Kossuth u. 31., Szőkedencs Fő u.41., Szegerdő Liget u.16. A körzet határát Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 14/2002. (VI.14.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete határozza meg.

3. § Szőkedencs Községi Önkormányzat közigazgatási területe, Csákány Községi Önkormányzat, Somogyzsitfa Községi Önkormányzat (Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta kivételével), Somogysámson Községi Önkormányzat, Sávoly Községi Önkormányzat és Szőkedencs Községi Önkormányzat közigazgatási területével együtt egy védőnői körzetet alkot. A körzet székhelye: 8732 Sávoly, Petőfi u. 48.

4. § Szőkedencs Község Önkormányzatának közigazgatási területe Főnyed, Sávoly, Szőkedencs teljes közigazgatási területével együtt egy iskola-egészségügyi körzetet alkot. A körzet határát Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 14/2002. (VI.14.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete határozza meg.

5. § Szőkedencs Községi Önkormányzat a fogorvosi ellátást a Marcali Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott III. számú fogászati körzeten keresztül biztosítja Marcali székhellyel.

6. § Szőkedencs Községi Önkormányzat az alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti ellátást és a fogorvosi ügyeleti ellátást a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás által vállalt feladatellátás keretében megkötött megállapodás alapján biztosítja Marcali székhellyel.

7. § Ez a rendelet 2021. augusztus 19-én lép hatályba.