Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 20

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.4.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének főösszegét 419.224.394 Ft összegben hagyja jóvá.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.4.) önkormányzati rendelet 1-4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. augusztus 20-án lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelete 1-4. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

1-4. melléklet

2021. évi költségvetés

(A melléklet szövegét a(z) 1-4. melléklet - 2021. évi költségvetés módosítás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)