Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 21

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § [2]

3. § Ez a rendelet 2021. augusztus 20-án lép hatályba.

1. melléklet [3]


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.