Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII.16.) önkormányzati rendelete

a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról

Hatályos: 2021. 08. 17

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 151. § (2f) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekek napközbeni ellátásának térítési díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. § Hatályát veszti:

  • a) Buj Község képviselő-testületének 12/2020 (XI.26.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2013. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  • b) Buj Község képviselő-testületének 11/2015 (IX.1.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2013. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  • c) Buj Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 12/2013.(X.1.) gyermekétkeztetési és egyéb étkeztetési térítési díjak megállapításáról

3. § Ez a rendelet 2021. augusztus 17-én lép hatályba.