Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII.26.) önkormányzati rendelete

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(XII.12.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 28- 2021. 08. 27

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(XII.12.) rendelet módosításáról[1]

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. augusztus 29. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.