Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII.26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat által alapított cím és elismerés alapításáról és adományozásáról szóló 4/2019.(IV.23.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 28- 2021. 08. 27

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat által alapított cím és elismerés alapításáról és adományozásáról szóló 4/2019.(IV.23.) rendelet módosításáról[1]

Sajóvelezd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében megfogalmazott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. § [2]

2. § Ez a rendelet 2021. augusztus 27-én lép hatályba, és 2021. augusztus 28-án hatályát veszti.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. augusztus 29. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.