Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól

Hatályos: 2021. 09. 01- 2022. 08. 31

Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés és egyéb családi események szolgáltatási díjairól1

2021.09.01.

Bajna Község Önkormányzat Képviselő- testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I.törvény 96. § a.) és b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnek minősül a hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óra közötti időtartamon kívüli, pénteken 8.00-14.00 óra közötti időtartamon kívüli, valamint a szombaton történő házasságkötés.

2. § Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a hivatali helyiségben történő lebonyolítás szolgáltatási díja: 15.000.-Ft./házasságkötés. Hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolításának díja: 30.000.-Ft/házasságkötés díjat kell fizetni.

3. § Hatályát veszti a hivatali helyiségen kívül és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól szóló 4/2012. (II. 11.) önkormányzati rendelet.

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Bajna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. szeptember 1. napjával.