Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII.26.) önkormányzati rendelete

a közművelődés helyi feladatairól szóló 5/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 27 - 2021. 08. 27

Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

a közművelődés helyi feladatairól szóló 5/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közművelődés helyi feladatairól szóló 5/2018.(IX.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat, a 3. §-ban meghatározott közművelődési feladatait közvetlenül az általa működtetett és fenntartott Közösségi Színtérben (Kultúrház) Ivád, Dózsa György út 2., valamint a Könyvtári Információs és Közösségi Helyen (Községháza) Ivád, Dózsa Gy. út 2. (továbbiakban: Fiókkönyvtár) látja el. ”

2. § Ez a rendelet 2021. augusztus 27-én lép hatályba.