Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII.26.) önkormányzati rendelete

a közművelődés helyi feladatairól szóló 5/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 28 - 2021. 08. 29

Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

a közművelődés helyi feladatairól szóló 5/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról [1]

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § Ez a rendelet 2021. augusztus 27-én lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. augusztus 29. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.