Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX.7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 08 - 2021. 09. 07

Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(3) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését)

  • „a) 78 445 794 Ft bevétellel,
  • b) 78 445 794 Ft kiadással állapítja meg.”

(A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból)

  • „a) személyi kiadások 14 084 314 Ft
  • b) munkaadót terhelő járulékok 1 585 901 Ft
  • c) működési, fenntartási kiadások 39 113 015 Ft”

(A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból)

  • „e) működési célú pénzeszköz átadás 3 065 163 Ft
  • f) felhalmozási jellegű kiadás 17 654 583 Ft”

2. § (1) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jósvafő 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 8-án lép hatályba.