Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX.7.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 08 - 2021. 09. 09

Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1 ) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1 ) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 15. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megállapított ellátások kifizetésének rendje:)

  • „a) A havi rendszerességgel adott települési támogatást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani azzal, hogy a december hónapra tekintettel járó havi rendszeres szociális ellátást december 30-áig kell folyósítani.”

3. § A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet

  • a) 3. § (2) bekezdése,
  • b) 15. § (10) bekezdése.

5. § Ez a rendelet 2021. szeptember 8-án lép hatályba.