Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX.7.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 09 - 2021. 09. 09

Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1 ) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet

5. § Ez a rendelet 2021. szeptember 8-án lép hatályba.

1. melléklet [7]


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. szeptember 10. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 4. § a) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] A 4. § b) pontja a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.