Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX.7.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 5/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 08 - 2021. 09. 07

Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 5/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.pontjában, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. § c) pontjában és a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL című 5/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%a.”

2. § Hatályát veszti A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL című 5/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet (2) bekezdése.

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 8-án lép hatályba.