Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX.7.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 5/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 09 - 2021. 09. 09

Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 5/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13.pontjában, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 5. § c) pontjában és a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 8-án lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. szeptember 10. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.