Tarcal község képviselő testületének 13/2020 (X.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 28

Tarcal község képviselő testületének 13/2020 (X.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f / pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet 2.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének:

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 672 927 505 - Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 1 544 832 937 -Ft-ban

c) finanszírozási bevételek főösszegét 881 186 040 - Ft-ban

d) finanszírozási kiadások főösszegét 9 280 608 -Ft-ban

e) bevételi főösszegét 1 554 113 545 - Ft-ban

f) kiadási főösszegét 1 554 113 545 - Ft-ban

állapítja meg."

2. § A rendelet 3. §.(8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzat a kiadások előirányzatok között a tartalék összegét 8 890 253 Ft-ban állapítja meg.”

3. § A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6.,7.,8.,9.1- 9.4.3,- mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,2.1.,2.2.,3.,4.,5.,6.1-6.4.3 mellékletei lépnek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020.évi költségvetés módosító táblázatai

13.2020.mellékletek.pdf