Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a 4/2006. (III. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 08. 28 - 2021. 08. 28

Büssü Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

a 4/2006. (III. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről,a lakbérek mértékéről szóló 4/2006. (III. 27.) önkormányzati rendelet

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.