Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX.8.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 10 - 2021. 09. 12

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2021. szeptember 10-én lép hatályba.

Fajder Gábor sk.
polgármester

Dr. Nagy Petronella sk.
jegyző

1. melléklet

1. A Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 107051. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

107051

Szociális étkeztetés, szociális konyhán”

2. A Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontja a következő táblázattal egészül ki:

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”