Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX.8.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 11 - 2021. 09. 12

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § Ez a rendelet 2021. szeptember 10-én lép hatályba.

1. melléklet [3]


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. szeptember 12. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.