Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.8.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 11 - 2021. 09. 12

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról[1]

Kondó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében; 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §.-ában, 32. § (3) bekezdésben, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés8. és 8a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [2]

2. § [3]

3. § [4]

4. § [5]

5. § [6]

6. § [7]

7. § [8]

8. § [9]

9. § Ez a rendelet 2021. szeptember 10-én lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. szeptember 12. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[6] Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[7] A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[8] A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[9] A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.