Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének egyes önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 08. 28

Kisgyalán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének egyes önkormányzati rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete.

2. § Hatályát veszti az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006. (III. 28.) önkormányzati rendelete.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.