Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelete

Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3 /2020. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 16 - 2021. 09. 16

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő- testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3 /2020. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sóstófalva község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el.

1. § [1]

2. § [2]

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 15-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.