Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX.8.) önkormányzati rendelete

az otthonteremtési támogatásról szóló 6/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2021. 09. 09 - 2021. 09. 08

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 8.) önkormányzati rendelete

az otthonteremtési támogatásról szóló 6/2020 (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § [2]

3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 8-án 16 órakor lép hatályba, és 2021. szeptember 9-én hatályát veszti.


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.