Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 15 - 2021. 10. 17

Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ikervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Ikervár község képviselő testületének 1/2017 (II.16..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. október 15-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

Polgármesterre átruházott hatáskör:

1. hozzájárulás megadása a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében meghatározottakhoz

2. kérelmezése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (2) meghatározott intézkedéseknek

3. hozzájárulás megadása útcsatlakozás létesítéshez (a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése)

4. hozzájárulás megadása a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § (1) bekezdése a) és b) pontjában meghatározottakhoz

5. a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. §-ában meghatározott önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök alkalmazása

6. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (VII.1.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti szolgáltatásra való jogosultság megállapítása tárgyában való döntés.””