Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 16 - 2021. 10. 16

Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról [1]

Ikervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § [2]

2. § Ez a rendelet 2021. október 15-én lép hatályba.

1. melléklet [3]


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 17. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.