Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 09

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) rendelet módosításáról

Tiszatardos Község Önkormányzatának képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1]

2. § [2]

3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.