Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 17 - 2021. 09. 18

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendeletét módosítja:

1. § A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) Hivatali munkaidőn kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja ingyenes.

(2) Az anyakönyvvezetőt a hivatali munkaidőn kívül történő eseményben közreműködésért 8.000 forint díjazás illeti meg, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolításában való közreműködésért 8.000 forint illeti meg. ””

2. § Ez a rendelet 2021. szeptember 17-én lép hatályba.