Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX.16.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 18 - 2021. 09. 18

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Réde Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 9/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendeletét módosítja:

1. § [2]

2. § Ez a rendelet 2021. szeptember 17-én lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. szeptember 19. napjával.
[2] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.