Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX.15.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről

Hatályos: 2021. 10. 01- 2022. 10. 31

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről

2021.10.01.

Radostyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. §-ában meghatározott személyekre.

Gyermekétkeztetés

2. § (1) Az Önkormányzat az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést a PITYPALATTY Területfejlesztési és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft-től –amely székhelye: 3777 Parasznya, Rákóczi F. u. 23.- vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

(2) Az intézményi gyermekétkeztetés iránti kérelmet – erre a célra rendszeresített formanyomtatványon-

a) óvoda esetében a Pitypalatty-völgyi Csicsergő óvoda vezetőjéhez

b) iskola esetében a Pitypalatty-völgyi Református Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjéhez kell benyújtani.

(3) A gyermekek napközbeni ellátása kertében igénybe vett étkezésért térítési díjat kell fizetni:

a) Az óvodások intézményi térítési díja (tízórai, ebéd, uzsonna): 336,- Ft,

b) Az iskolai intézményi térítési díja (tízórai, ebéd): 345,- Ft. A térítési díj az ÁFA összegét nem tartalmazza.

(4) A szünidei gyermekétkeztetés iránti kérelmet – erre a célra rendszeresített formanyomtatványon- a Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Radostyáni Kirendeltségéhez kell benyújtani.

(5) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § szabályai irányadók, egyéb kedvezményt az Önkormányzat nem biztosít.

Gyermekjóléti szolgáltatás

3. § Az Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által közösen fenntartott Területi Szociális Központ és Bölcsőde – amely székhelye 3770 Sajószentpéter, Kossuth u. 40.- útján biztosítja.

Gyermekek napközbeni ellátása

4. § Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást a Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás által közösen fenntartott Területi Szociális Központ és Bölcsőde -amely székhelye 3770 Sajószentpéter, Kossuth u. 40.- útján biztosítja.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

6. § Hatályát veszti a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet.